>> مذهبی >> حکایات عبرت آموز >> حکایتی از اثر دیانت وامانت

حکایتی از اثر دیانت وامانت

حکایتی از اثر دیانت وامانت


«يكى از بازرگانان كرخ بغداد حكايت كرد كه من در بغداد سمسارى و دلّالى كردمى و يكى از تجّار خراسان با من معامله داشت و بر دكان من نشستى با مال بسيار و منال بى شمار، چنانكه هر سال از او به وجه سمسارى چندين هزار درهم به من رسيدى و وجه معاش و سبب معيشت من از وى بود. يكسال به وقت موسم نيامد و به سبب تأخير او آن منفعت از من باز افتاد و اختلال تمام و اثرى فاحش در حال من پديد آمد و به همان جهت محنت بر من متوالى و متواتر گشت و وام بسيار بر من جمع شد و بدان طريق تا مدت سه سال نيامد و من درب دكان فرو بستم و از بيم قرض خواهان متوارى گشتم.

چون سال چهارم وقت موسم شد، گفتم از حال خراسانى جويا شوم شايد كه آمده باشد و حال من به سبب او نيكو شود. به سوق يحيى آمدم و تجسّس و تفحّص بجاى آوردم هيچ كس از وى مرا خبر نداد. به هنگام بازگشتن به كنار دجله رسيدم. چون ايّام تابستان بود و هوا به شدت گرم، لحظه‏اى در آب دجله نشستم تا سوزش آتش اندوه و تپش آفتاب بدان كمتر گردد. چون از دجله برآمدم و پاى بر خاك نهادم قدرى گِل به پايم چسبيد و از زير آن تسمه‏اى چرمى به نظر رسيد.

من جامه در پوشيدم و آن تسمه را بكشيدم، هميانى از زير آن بيرون آمد نظر كردم هميانى پُر بود، برگرفتم و در زير جامه پنهان كردم و به خانه آوردم. چون بگشادم در آن هزار دينار زر يافتم. به سبب آن زر قوّتى در من ظاهر شد و با خداى تعالى عهد كردم كه چون حال من نيكو شود صاحب اين هميان را طلب كنم، چون بيابم تمامت آن زر را بدو رسانم و كار خويش را با طلبكاران پس از يافتن هميان قرارى دادم و درِ دكان بگشادم و خداى مهربان درِ رزق و ربح بر من گشاد و در مدت دوسال سرمايه من چندين هزار دينار شد. چون موسم حج درآمد، من در تعريف هميان و شناخت صاحبش كوشش كردم ولى هيچ نشانى نيافتم. يك روز در دكان نشسته بودم مردى بيامد با موى باليده و حالى ژوليده و جامه‏هاى كهنه كه اثر فقر و اضطرار بر وى ظاهر بود. گمان كردم كه مگر اين بنده خدا يكى از فقراى خراسان است.

قصد كردم كه درمى چند بدو دهم او بدانست پشت بگردانيد و به سرعت هر چه تمام‏تر برفت. من در شك افتادم و در عقب او بدويدم، چون نيك نگاه كردم آن بازرگان خراسانى بود كه مرا هر سال از او چندان منفعت رسيدى. من از آن حال تعجّب بماندم و گفتم: اى فلان، اين چه زىّ و هيئت است و تو را چه واقعه‏اى پيش آمد؟ و آن مال و منال و خوبى و جمال تو كجا رفت؟ او بگريست و گفت: حديث من طولانى و عجيب است با نشيب و فراز! او را به منزل بردم و به حمام فرستادم و دستارى لطيف و درّاعه‏اى نظيف در او پوشاندم و چون از طعام و آشاميدنى و ضيافت و آنچه از لوازم آن باشد بپرداختم التماس كردم كه سبب تغيير حال و موجب آن تقرير فرماى. گفت: حال من در ثروت بر تو پوشيده نبود، يكسال بر عادت مستمرّه استعداد آمدن اين طرف مى‏كردم كه روزى امير شهر مرا طلبيد و گفت: گوهرى قيمتى دارم كه جز خليفه را نشايد و آن را به من سپرد و گفت: وقت رفتن به بغداد همراه خود ببر و آن را به خليفه بفروش و نمونه‏هايى از قماش به من داد و درخواست كرد به بعضى از بهاى اين گوهر برايم اقمشه بخر و باقى را به صورت نقد نزد من آور. من آن گوهر را گرفتم و هميانى از پوست جهت محافظت آن دوختم- صفت آن هميان كه باز مى‏گفت همان بود كه من آن را كنار دجله يافته بودم- آن گوهر را همراه هزار دينار زر نقد در آن هميان نهادم. چون به بغداد رسيدم، به جزيره سوق يحيى به دجله فرو رفتم و در آب نشستم. چون از آب برآمدم هميان را در آن موضع فراموش كردم و تا ديگر روز مرا به ياد نيامد. چون به ياد آمد به طلب هميان بدان موضع شدم باز نيافتم و من اين مصيبت را بر نفس خود مهم نگرفتم، با خود فكر كردم كه قيمت آن گوهر سه هزار دينار بيش نباشد، سه هزار دينار زر از مال خود به امير شهر دهم. از بغداد برفتم و حج گزارده سپس به شهر خود برگشتم. سه هزار دينار زر به امير شهر فرستادم و كيفيت واقعه را به او شرح دادم.

امير در تمام اموال من طمع كرد و گفت: قيمت آن گوهر پنجاه هزار دينار است. دستور داد مرا گرفتند و هر قدر مال و منال كه داشتم و در تصرّف من بود از ناطق و صامت از من سلب كردند و به انواع ضرب و شتم شكنجه و تعذيب گرفتارم كردند تا از بود و نبودم دست برداشتم، با اين همه هفت سال هم به زندان محكوم شدم. در اين هفت سال به انواع رنج‏ها دچار بودم تا به شفاعت بعضى از مردمان نجات يافتم. بعد از خلاصى دچار شماتت اعدا شدم، از شهر خود دل بريدم و به اينجا آمدم تا با تو مشورت كنم كه در چه كارى وارد شوم تا زندگى به قناعت بگذرانم و محتاج خلق نشوم و به ذلّت سؤال دچار نيايم. گفتم: اى فلان، خداوند مهربان مقدارى از مال توبه تو رسانيد و تو را از مردم بى‏نياز گردانيد. آن هميان كه تو وصفش كردى نزد من است و آن هزار دينار من‏ برگرفته‏ام و با خداى تعالى عهد كرده بودم كه هر كس وصف هميان گويد به او رسانم؛ برخاستم و كيسه‏اى كه در آن هزار دينار بود بياوردم و پيش وى نهادم. پرسيد: آن هميان بعينه برجاست؟ گفتم: آرى. نعره‏اى زد و بيهوش شد. پس از ساعتى كه به هوش آمد گفت: بفرماى آن هميان را بياورند. خودم رفتم و هميان را آوردم. كاردى بخواست و سر آن هميان بشكافت آن گوهر را كه به اندازه كف دست بود بيرون آورد، خداى را بى اندازه شكر گفت و به هزار دينار نظر نينداخت. گفتم: زر نيز برگير كه از آنِ توست.

سوگند خورد كه الّا به مقدار استرى و وجه نفقه راه برنگيرد. بسيار كوشيدم تا سيصد دينار برگرفت و باقى را به من بخشيد و استعداد رجوع به خانه و ديار خويش نمود كه شايد كارش استقامتى يابد. چون همسفر يافت به سرعت هر چه تمام‏تر به خراسان رفت. چون سال ديگر شد بازآمد، حال او نيكو شده به ثروت و نعمت رسيده بود. حالش را جويا شدم، گفت: چون بازگشتم صورت حادثه را با بزرگان و اعيان شهر گفتم و آن ياقوت پاره را به ايشان نمودم و از آنان خواستم مرا نزد امير شهر برند. آنان مرا به نزد او بردند. ياقوت پاره را از من گرفت و دستور داد هر چه از من مصادره كرده بودند به من بازگردانند، علاوه بر آن بر من از مال خود نيز انعام زيادى داد و حال من به مرتبه اول بلكه بهتر رسيد و اين همه از بركت ديانت و امانت تو بود.

آن كه بر خوان غم عشق تو مهمانم كرد

خاطرش شاد كه شرمنده احسانم كرد

گفته بودم كه ننوشم مى و عشرت نكنم‏

فصل گل آمد و از گفته پشيمانم كرد

جان من از مرض عشق به فرمان تو شد

نازم آن درد كه شايسته درمانم كرد

هدهد باد صبا نامه بلقيس وشى‏

بر من آورد و از آن نامه سليمانم كرد

آن كه از برگ گلش خار خَلَد بر كف پا

چشم بد دور كه جا بر سر مژگانم كرد

گر دلت سنگ بود مى‏شود از غصّه كباب‏

گر بگويم كه فراق تو چه با جانم كرد

دوش از زلف شكن در شكنت باد صبا

بس كه آشفته به من گفت پريشانم كرد

بى تو اى غنچه دهان، سير گلو گردش باغ‏

غنچه سان تنگدل و سر به گريبانم كرد

 

[ «2» ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ‏]

دشوارى‏ها در برابر قدرتت آسان گردد.

پایگاه عرفان

تعداد بازدید از این مطلب: 939


آخرین مطالب مشابه

 دنیای ایرانیان
مطالب برگزیده
* اعمال شب آخر ماه رمضان * جملات کوتاه و ارزشمند از بزرگان * موزه مردم‌شناسی اردبیل؛ دریای فرهنگ و هنر ایرانی * چگونه از دست کمردرد رهایی یابیم؟ * جوانان و محبت اهل بیت (ع) * آن كيست كه بر من مسلط شود؟ * علائم تومور مغزی * تاثیر بعضی از خوراکی ها بر بیماریها * قارچ سوخاری با سس پنیر خامه ای * طرز تهیه سالاد ذرت، مخصوص رژیمی ها,ساده * گیاه اسطوخودوس * گوجه سبز * خواص كشمش * طرز تهیه شیرینی کره ای مخصوص نوروز * خواص دوغ و کفیر * اس ام اس خنده دار(7) * لاک زدن و بروز سرطان * خواص بادام درختي * اعمال و دعاهای روزهای ماه رمضان * رمز عبوری که هرگز فاش نمیشود * بوستان آب و آتش * کسانی که زیاد آرایش میکنند چه ویژگی شخصیتی دارند؟ * نشانه های فقر آهن * طرز تهیه کوکوی ورمیشل * ۸ شیوه بد زیبایی که نباید انجام بدهید * لیموناد توت فرنگی * کباب لقمه لبنانی * مصرف کپسول امگا 3 می تواند خطرناک باشد * سخنان دکتر محمود حسابی(1) * این افراد در یک قدمی سکته قلبی قرار دارند! * اس ام اس عاشقانه (2) * آموزش نصب مادربورد * در مورد گشنیز * ماسکی بسیار خوب برای پوست های چرب و جوش دار * پنج نکته که باید درباره اپلیکیشن PHOTOS در آیفون بدانید * خواص تغذیه‌ای و درمانی گیاه پیازچه * ترافل خرما * کرفس کوهی؛ ضد فشار و چربی خون * خواص بادام هندي * اس ام اس خنده دار(1) * خواص توت خشک * طراحی و ساخت کیت تشخیص زود هنگام سرطان * کرفس چه ویتامین هایی دارد * دعای روز شنبه * تست شناخت شخصیت کودک * طرز تهیه ی دلمه ی بادمجان * دسر ویکتوریا * در شب سال نو زیباتر به نظر برسید * طرز پخت خورش کرفس * تنها راه درمان ترک خوردگی پاشنه پا * درمان زوال عقل با کمک انسولین * راز های روان شناسی در مورد آقایان… * ترفند مفید در یاهو مسنجر : چگونه افراد مزاحم را ایگنور کنیم ؟ * اهميت و ارزش زبان‏ * عظمت شب قدر * بی خوابی * چشمه ها و آبشارهای اردبیل * طرزتهیه پای سیب دسر خوشمزه * طرز تهیه توپک مرغ و قارچ سوخاری برای کودکان بد غذا * خاکشیر * اس ام اس روز مادر * متون ادبی زیبا برای تبریک سال نو * شیرینی کاسترد بی تخم مرغ * پنهان‌سازی خودکار داک بدون وقفه * شیرینی فندقی مخصوص عید نوروز * ناگت ماهی با سیب زمینی سرخ شده * بهترین لاغر کننده های دنیا * دل نوشته های زیبا و تکان دهنده * یاس کبود (شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام) * موزه فرش ایران