>> >> >> متون کوتاه و آموزنده

متون کوتاه و آموزنده

متون کوتاه و آموزنده


هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . . (رهی معیری) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده هیچ وقت یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش . . . (نورمن وینسنت پیل) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده شیر از رام کننده ی خود قوی تر است این را رام کننده می داند ، مهم اینست که شیر نمی داند . . . (تری ایگلتون) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده دل شما کاروانسرا نیست نگذارید دیگران وسط دل شما خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند تا آرام و خونسرد به نظر بیایند! (آلدوس هاکسلی) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس دارد و کمدی است برای آن که می اندیشد . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده دنیای عجیبی شده است برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم و ب حرف راست ک میرسیم میشود جان تو . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده به دنبال فرصت باش ، نه امنیت ! جای قایق ساکن در بندرگاه امن است اما بتدریج کف آن خواهد پوسید . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. (مولیر) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده حکایت عجیبیست رفتار ما آدم ها را خدا می بیند و فاش نمی کند. مردم نمی بینند و فریاد می زنند سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده بزرگترین اشتباهی که ما آدمها در رابطه هامون می کنیم این است که : نصفه میشنویم، یک چهارم می فهمیم و هیچی فکر نمیکنیم اما دو برابر واکنش نشان میدهیم . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده بترسین از آدم ِ راستگو که اگه دروغ بگه حرفش سند ِ! همه باور میکنن . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطلاعات نیست بلکه کمبود اراده است . . . (ونس لمباردی) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟ (ویلیام تن) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده بهترین آدمها زندگی همانهایی هستند که وقتی کنارشان میشینی چایی ات سرد میشود ودلت گرم . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده موفقیت ، جایگاهی که در حال حاضر داری نیست بلکه سمتی است که نگاه می‌کنی . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده وقتی پیروز میشوی نیاز به توضیح نداری و وقتی شکست میخوری چیزی برای توضیح دادن نداری . . . (هیتلر) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده چه کلمه مظلو میست “قسمت ” تمام نامردی ها را گردن میگیرد . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده اگر توانستی تا آخر گوش دادن ، “قضاوت” نکنی گوش دادن را یاد گرفته ای . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده همانقدر مورچه درباره ما انسانها میداند ما هم درباره خدا میدانیم . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده خدایا آنان که همه چیز دارند ، مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند ، مگر تو را . . . (رابیدرانات تاگور) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده از کنایه ها نرنج این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود بنده ای که نیاز به دستگیری داشت . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده احتمال رسیدن کسى که با اراده به سمت ستاره اى مى تازد بیشتر ازکسى است که با تردید به سمت خانه قدم برمى دارد . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐُﻦ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ ” ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫﻢ، ﺑﻪ ﺟُﻔﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . . . ” سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . . (ناپلئون بناپارت) سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده گرگ، گرگ میزاید و گوسفند، گوسفند فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید و گاهی گوسفند . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده به کسی اعتماد کن که اندوه پنهان شده در لبخندت عشق پنهان شده در خشمت و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده حضرت علی (ع): در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شود اما برای مرگ آماده نمی شود . . . سخنان بزرگان, جملات فلسفی متون کوتاه و آموزنده کاش قبل از حرف زدن کلمات را ذره ذره میجویدیم قورت میدادیم و هضم میکردیم نه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . . منبع:radsms.com
تعداد بازدید از این مطلب: 905


آخرین مطالب مشابه

 دنیای ایرانیان
مطالب برگزیده
* اعمال روز اول ماه رمضان * شاه پسند وحشي * طرز تهیه دسر خامه وقهوه با آگار آگار * جلوگیری از کپک زدن آبلیمو و آبغوره * پنهان‌سازی خودکار داک بدون وقفه * خواص درمانی زیره سیاه * مسجد جامع کبیر یزد * رودها و رشته کوه های اردبیل * آیا کسانی که دارای دیابت هستند میتوانند روزه بگیرند؟ * طرز تهیه مربای انجیر * شیرینی آردی برای نوروز * خواص تخمه آفتابگردان * دلیل عصبانیت زیاد شما چیست؟ * بدون رژیم های غذایی سخت وزن تان را کاهش دهید * انواع ماسک صورت جهت انواع پوست * ته چین قارچ؛ یک ته چین جدید * کوکوی گردو و گوشت * فرش دستباف کاشانی، زینت بخش حرم حضرت عباس(ع) * عاشقانه ی دلتنگی * طرز تهیه کباب مرغ یونانی * کوچکترین هواپیمای بدون سرنشین + عکس * تازه های تست روان شناسی * فلفل * بستنی و سرگذشت آن * کباب لقمه لبنانی * اس ام اس عاشقانه (2) * چگونه از دست کمردرد رهایی یابیم؟ * طرز تهیه ی باقلوا * چند روش برای تازه ماندن و ماندگاری بیشتر بعضی سبزیجات * مکمل‌های ورزشی عامل سرطان در مردان است * فشار خون بالا,علل و عوامل خطر * علائم کم کاری و پر کاری تیروئید * طرز تهیه رولت ساده * انحراف‌ چشم‌ * طرز تهیه سوپ شیر * قارچ سوخاری با سس پنیر خامه ای * خواص كشمش * سخنان شیهد مطهری * قرآن و زبان‏ * نشانه های فقر آهن * شاخه های هفتگانه درخت شهوت وآثار آن * طرز تهیه خوراک زبان گوساله * طرز تهیه کباب ترکی خانگی * تخمه آفتاب‌گردان * طرز تهیه فلافل خانگی خوشمزه و ترد * کسانی که زیاد آرایش میکنند چه ویژگی شخصیتی دارند؟ * دستگاه بستنی ساز * ۵ قانون طلایی ضد پیری پوست * تست سنجش عشق در زندگی مشترک * آیا هر نفرینی مستجاب می شود؟ * چگونه شل شدن و افتادگی پوست را درمان کنیم * جملات زیبا برای تبریک نوروز 94 * خواص انجير خشك * فواید زنجبیل برای سلامت * طرز تهیه سالاد روسی خوشمزه * چرا چربی های دور شکم شما آب نمی شوند؟ * تشنج در کودکان و نکاتی برای کاهش تشنج * طرز تهیه دسر هندوانه * به دنیای مجازی معتاد شده اید؟ * روغن کرچک برای تسکین آرتروز * بوستان آب و آتش * خواص دمنوش گل پنیرک * طرز تهیه سالاد مرغ و گوجه فرنگی * پیدا کردن فونت استفاده شده در سایت * استراگانف با کوفته ریزه، شام ایتالیایی * تب در کودکان را جدی بگیریم * خواص شگفت انگیز کدو تنبل * چگونه دوستی را به ازدواج تبدیل کنیم؟ * گروه خونی و شخصیت افراد * طرز تهیه کیک اسفنجی